منوی غذایی آنا رضوان

در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 18:00 الی 22:30 سرویس دهی بیرون بر

لیست غذاهای ایرانی آنا رضوان / تلفن سفارش : ۰۲۶۳۳۵۳۳۵۱۰

۱- چلو کباب سلطانی مخصوص

قیمت : ۷۵۰۰۰ تومان

۲- چلو کباب سلطانی تک سیخ 

قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان

۳- چلو کباب برگ

قیمت : ۵۵۰۰۰ تومان

۴- چلو کباب بختیاری

قیمت : ۵۰۰۰۰ تومان

۵- چلو کباب ۳۰۰ گرمی بنابی آنارضوان 

قیمت : ۴۲۰۰۰ تومان

۶- چلو کباب وزیری مخصوص

قیمت : ۴۴۰۰۰ تومان

۷- چلو کباب وزیری تک سیخ

قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان

 

به منظور تازگی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی سفارشات تحت هیچ شرایطی با سرعت رایج مطبخ ها ارائه نمی گردد.

پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم

۱- چلو جوجه مخصوص

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

۲- چلو جوجه مخصوص ران 

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۳- چلو کباب کوبیده

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

۴- چلو کباب لقمه مخصوص

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۵- چلو کباب لقمه زعفرانی

قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان

۶- کباب تابه ای ( گوشت ) 

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۷- کباب تابه ای مرغ 

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

۸- بال کبابی

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

۹- کتف کبابی

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

 

به منظور تازگی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی سفارشات تحت هیچ شرایطی با سرعت رایج مطبخ ها ارائه نمی گردد.

پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم

۱- زرشک پلو با مرغ 

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

۲- زرشک پلو ( مرغ سرخ شده با نخلفات )

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

۳- فسنجان

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۴- قورمه سبزی

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

۵- قیمه 

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

۶- قیمه بادمجان

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

به منظور تازگی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی سفارشات تحت هیچ شرایطی با سرعت رایج مطبخ ها ارائه نمی گردد.

پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم

شنبه 

۱- چلوگوشت 

قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان

یکشنبه 

۲- سبزی پلو با ماهی قزل

قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان

دوشنبه 

۳- خورشت بادمجان

قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان

سه شنبه 

۴- لوبیا پلو

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

چهارشنبه 

۵- خورشت کرفس

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

پنج شنبه 

۶- ماکارانی

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

 

به منظور تازگی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی سفارشات تحت هیچ شرایطی با سرعت رایج مطبخ ها ارائه نمی گردد.

پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم

۱- کوفته تبریزی ( آنا رضوان )

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۲- کشک بادمجان

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

۳- میرزا قاسمی

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

۴- دلمه برگ

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

۵- شنیسل مرغ 

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۶- ته چین مرغ 

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۷- آش رشته 

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

۸- سوپ جو با قارچ و مرغ

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

 

به منظور تازگی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی سفارشات تحت هیچ شرایطی با سرعت رایج مطبخ ها ارائه نمی گردد.

پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم

۱- شله زرد پرسی

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

۲- فرنی پرسی

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

۳- سالاد کلم

قیمت : ۹۰۰۰ تومان

۴- سالاد فصل

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

۵- سالاد شیرازی

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

۶- زیتون پرورده

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

۷- زیتون

قیمت :۵۰۰۰ تومان

۸- ترشی لیته

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

۹- ماست بورانی

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

۱۰- ماست و خیار با گردو و کشمش

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

۱۱- ماست موسیر

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

 

به منظور تازگی و دستیابی به بالاترین سطح کیفی سفارشات تحت هیچ شرایطی با سرعت رایج مطبخ ها ارائه نمی گردد.

پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم